Úvod

Vítejte na internetových stránkách Mateřské školy Kaštánek!

  • Pozor upozornění!

  • Vzhledem k nabytí účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 2016/679 o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR – účinné od 25. května 2018) je fotogalerie MŠ Kaštánek dočasně odstavena!

Co naše školka dětem nabízí:

  • rozvoj osobnosti a znalost komunikace (individuální přístup, čtení pohádek)
  • formování vztahu dětí k přírodě a životnímu prostředí (každodenní vycházky, krmení zvířátek v lese, vítání jara, čištění lesa)
  • využívání přírodních materiálů při práci (kamínky, kukuřičné šustí, listy, mech, koření, semínka)
  • uspokojování citových potřeb dětí (oslavy narozenin, svátků dětí, oslavy barevných měsíců, zájmové kroužky)
  • využívání alternativních metod (malování na sklo, ubrousková technika, trojrozměrné výtvory)
  • individuální příprava dětí předškolního věku do školy (logopedická prevence, grafomotorické cviky, samostudium, matematické představy)