Úvod


“…příroda je krásná, má večery, má jitra,  naučíme děti, aby byla i zítra…”

Co naše školka dětem nabízí:

  • rozvoj osobnosti a znalost komunikace (individuální přístup, čtení pohádek)
  • formování vztahu dětí k přírodě a životnímu prostředí (každodenní vycházky, krmení zvířátek v lese, vítání jara, čištění lesa)
  • využívání přírodních materiálů při práci (kamínky, kukuřičné šustí, listy, mech, koření, semínka)
  • uspokojování citových potřeb dětí (oslavy narozenin, blízká přátelství s ostatními dětmi, milé paní učitelky)
  • využívání alternativních metod (malování na sklo, ubrousková technika, trojrozměrné výtvory, keramická dílna)
  • využívání IT – interaktivní tabule
  • individuální příprava dětí předškolního věku do školy (logopedická prevence, grafomotorické cviky, samostudium, rozvoj gramotností – čtenářská, matematická, polytechnická, IT)

Mateřská škola Kaštánek, Rantířov 67, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou
IČO: 75022974, pevná linka: 567 276 223, mobil 733 127 457, email: reditelka@ms-kastanek.cz
Ředitelka MŠ: Bc. Lucie Plchová Sikorova