Aktuality

Na základě usnesení vlády, jsou pro děti ve věku od 2 – 10 let určené školy, které budou zajišťovat výchovu a vzdělávání. Rodiče těchto dětí musí vykonávat profesi, která je uvedená v tomto usnesení.

usnesení-určené školy       Prihlaska k peci

Z rozhodnutí vlády jsou od 1.3.2021 do 21.3.2021 uzavřeny mateřské školy.  Rodiče mají nárok na ošetřovné, všechny informace a dokumenty k vyplnění ošetřovného jsou zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Pro předškolní děti je povinná distanční výuka.

Za dobu, kdy bude mateřská škola uzavřená nebude účtována úplata. Po opětovném otevření mateřské školy bude vypočítána výše úplaty za březen, přeplatek bude vrácen v červenci na účet.