Aktuality

Vážení rodiče, na základě žádosti odboru školství, mládeže a sportu Kraje Vysočina bych Vám chtěla předat informace týkající se výskytu a šíření COVID-19. Chtěla bych upozornit, že jde pouze o předání informací, které většinou znáte, přesto Vám je raději zasílám.

V přiložených informačních letácích, které vydal kraj Vysočina, je doporučené chování v případě, že navštívíte rizikovou oblast.

Chtěla bych Vás ubezpečit, že v mateřské škole probíhá úklid a dezinfekce povrchů denně během a po ukončení provozu. Nyní jsme přikročili k dezinfikování klik, zábradlí v průběhu dne. Více dbáme na správné mytí rukou a zvýšenou hygienu. Upozorňujeme děti na vhodné postupy při kašli a rýmě. V koupelnách jsou k dispozici dezinfekční mýdla, používáme také desinfekční gely.

Vzhledem k mimořádným opatření ministerstva zdravotnictví jsou uzavřeny základní, střední a vyšší odborné školy, opatření se netýká provozu mateřských škol, ty zůstávají otevřené. Situace se stále vyvíjí a opatření se mění ze dne na den, v případě jakékoliv změny Vás budu neprodleně informovat.