Desatero pro rodiče

Desatero pro rodiče, jak správně připravit dítě na MŠ

  1. Choďte s dítětem mezi jiné děti.
  2. Zaměřte se na dovednosti sebeobsluhy dítěte.
  3. Když má dítě něco udělat samo, nespěchejte na něj.
  4. Veďte dítě k dokončení hry a úklidu.
  5. Učte dítě poprosit, poděkovat a pozdravit (vlastní vzor působí nejlépe).
  6. Krátce a srozumitelně oceňte, když se dítěti něco podaří. Nevhodné chování jasně odmítejte.
  7. Nechte dítě na určitou dobu v péči známého člověka.
  8. Poseďte s dítětem a popovídejte si s ním.
  9. Snažte se, aby se dítě soustředilo na krátkou činnost. Například na pohádku.
  10. Připravujte dítě na MŠ pozitivně. Vyvarujte se výhružek (Počkej až budeš ve školce…).